Statutul Volt România

Partidul Volt România este persoană juridică de drept public, partid politic organizat în conformitate cu prevederile Constituției României, Legii nr. 14/2003 privind Partidele Politice, ale prezentului Statut, ale regulamentelor interne și deciziilor de aplicare ale prezentului Statut, precum și în conformitate cu celelalte prevederi legale.

Volt România

Comuna Ciolănești, Sat Ciolăneștii din Vale,
Șos. Alexandriei nr. 15,
Jud. Teleorman, cod poștal 147078
România