Pragmatic. Progresist. Paneuropean

Volt România este un partid progresist, parte a unei mișcări paneuropene care propune o nouă viziune și un nou mod de a face politică, bazat pe soluții adaptate pragmatic și inovativ idealurilor comune europene.

Valorile sale fundamentale sunt libertatea, egalitatea de oportunități și demnitate, statul de drept, transparența și incluziunea.

Practica sa politică este structurată de principiile democrației participative, implementată printr-o structură minimal-ierarhică și facilitată de platforme de comunicare și colaborare paneuropene. Tuturor membrilor li se garantează posibilitatea de a contribui semnificativ la luarea deciziilor indiferent de statut sau identitate.

1. Statul Inteligent
2. Renașterea Economică
3. Echitatea Socială
4. Echilibrul Global
5. Cetățeni Puternici
(+1). Reforma UE