Manifest

 

Societățile europene se confruntă în secolul 21 cu o multitudine de provocări sociale, politice și economice.

La nivel social, multora dintre cetățeni nu li se oferă posibilitatea de a face parte din societate și de a trăi o viață decentă. Sistemul, așa cum este construit, neglijează anumite grupuri și regiuni dezavantajate. Stâlpii sistemului nostru social - fundația societății noastre - devin din ce în ce mai nesustenabile. Imigrația și integrarea necesită o regândire a identităților noastre naționale și europene și forțează idea noastră de solidaritate.

Politicile naționale par a fi blocate în vechile scindări stânga versus dreapta și liberali versus conservatori, dar eșuează în a da răspunsuri la problemele generate de o lume tot mai nesigură și schimbătoare. Această nesiguranță resimțită face loc partidelor și mișcărilor extremiste, care oferă răspunsuri gata confecționate și simpliste problemelor legate de securitate, identitate și solidaritate. Uniunea Europeană, proiectul social și politic al generațiilor anterioare, este blocat din lipsa de competență și eșuarea alinierii cu interesele comune.

Economiile noastre naționale se confruntă cu rate scăzute de creștere, sectoare financiare deraiate și o lipsă de condiții pentru a impulsiona inovația. Crizele economice au produs efecte dăunătoare în viața de zi cu zi . Economiile divergente devin o amenințare pentru coeziunea europeană. Digitalizarea și automatizarea muncii amenință să elimine o mare parte din locurile de muncă, în timp ce piețele globalizate exercită presiune pe salariile noastre. Piețele devin din ce în ce mai importante în conturarea diferitelor particularități ale societății, de la educație la arte și științe.

Volt Europa va promova un singur program în întreaga Europă pentru alegerile pentru Parlamentul European: Declarația de la Amsterdam.

Următorul document este o lucrare care evoluează în mod constant, care subliniază politicile propuse de Volt România. A fost scrisă de aproximativ 200 de membri de pe întreg continentul, cu contribuția unor experți.

Capture.PNG

Volt a definit 5+1 provocări fundamentale pe care vrea să le promoveze în fiecare țară europeană. Motivul pentru care există 5+1 provocări este acela că primele 5 vor fi cele adaptate la fiecare program național astfel încât să corespundă realităților locale, iar acea +1 – propunerea noastră pentru reforma și consolidarea UE – va fi una și aceeași pentru toate programele naționale.


STAT INTELIGENT!

Renaștere economică!

Egalitate socială!

În vremuri de schimbare, guvernele trebuie să se adapteze astfel încât să permită fiecărui cetățean să fie pe deplin implicat și să contribuie la societate, asigurându-i maxima incluziune socială și posibilitatea de mobilitate. Statele Smart trebuie să adopte noi unelte și mijloace astfel încât să câștige încrederea cetățeanului prin responsabilitate, transparența și guvernare eficientă. Vom investi în viitorul nostru comun, în crearea de sisteme educaționale inovatoare, asistență medicală de calitate și o justiție eficientă. Împreună, vom folosi tehnologia pentru prosperitatea generală.

Economiile europene trebuie să devină motor pentru progresul societății și să permită o viață cu standarde decente fiecărui cetățean. Pentru a ne atinge scopul, am stabilit trei puncte cheie: să reconstruim zonele cu probleme economie, să promovăm leadershipul în inovare și să aducem UE înspre o Uniune Socială. Toate acestea necesită concepte inovatoare și politici care să simplifice birocrația, să consolideze piața muncii, să revitalizeze inovațiile în sistemele noastre economice, să fie conștiente de investiția în producțiile și schimburile sustenabile de tip smart, să combată șomajul și să genereze un sistem european social și fiscal unificat.

Cetățenilor și rezidenților UE trebuie să le fie garantate drepturi și oportunități egale, iar drepturile omului trebuie să fie respectate și aplicate în realitate. Pentru a asigura asta, ne propunem să introducem politici care abordează toate tipurile de discriminare și inegalitate, atenuarea sărăciei și asigurarea accesului la nevoile de bază. Cel mai important este că nimeni nu va fi lăsat în urmă! Aceste politici includ și depășirea diferenței de gen, până în 2025, asigurarea egalității de drepturi pentru toți și eradicarea lipsei de adăpost în Europa.


Echilibru Global!

Responsabilizarea cetățenilor!

Reforma UE!

Într-o lume interconectată, Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru rolul său în cadrul provocărilor globale, mai ales în cazul schimbărilor climatice, securitatea hranei și a apei, sănătate publică, migrare și criza refugiaților. Adaptându-ne la Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030, ne propunem să luăm măsuri pentru eradicarea sărăciei, pentru a crea locuri de muncă, pentru a clădi o economie circulară, pentru a asigura liberul schimb, pentru a asigura mijloace de subzistență și construire de infrastructuri pentru dezvoltare durabilă și creștere economică.

Cetățenii europeni ar trebui să fie încurajați să ia decizii politice eligibile, să poată influența politica în afara alegerilor și să își exercite drepturile democratice în cadrul unor democrații vibrante, rezistente și extrem de deliberative. Politicile noastre se bazează pe cele mai bune practici privind promovarea unui mediu sănătos și pluralist de informare și mediatizare, instrumente și tehnologii care încurajează implicarea și abilitarea cetățenilor politici și modalități prin care să se poată dezvolta o democrație vibrantă, printr-o societate civilă puternică.

Proiectul European a adus 70 de ani de pace și stabilitate pentru continent. Cu toate acestea, UE a fost zdruncinată de crize și de euroscepticism/ neîncredere. Pentru a ne putea baza pe ceea ce deja a fost realizat, echipa de reformă a UE dezvoltă (1) modalități de îmbunătățire a guvernării UE, propunând o cale clară de reformă instituțională către o Uniune Europeană Federală și (2) propuneri concrete pentru toate domeniile politice.