Volt_Peolpe_EU

Soluții europene la nivel național

Volt a definit 5+1 provocări fundamentale pe care vrea să le promoveze în fiecare țară europeană. Primele 5 vor fi cele adaptate la fiecare program național astfel încât să corespundă realităților locale, iar acea +1 – propunerea noastră pentru reforma și consolidarea UE – va fi una și aceeași pentru toate programele naționale.

Dacă dorești să te implici în adaptarea acestor politici și în crearea unui program național, vino și tu alături de noi!

1 | Statul Inteligent

Credem că statul poate și trebuie să îmbunătățească și să eficientizeze permanent serviciile publice folosind cele mai avansate și testate bune practici și tehnologii disponibile. Aceleași mijloace pot și trebuie să țintească transparența radicală a actului de guvernare, eliminarea corupției și menținerea încrederii cetățenilor în stat, comunitate și semeni.

Scopul fundamental al statului include menținerea stabilității economice prin politici fiscale și monetare adecvate, asigurarea securității sociale, crearea unui mediu propice pentru oportunități egale și protecția mediului înconjurător. Susținem servicii publice eficiente bazate pe modele inovatoare și tehnologii moderne, prin digitalizarea instituțiilor și eliminarea birocrației. Ne angajăm pentru justiție echitabilă, combaterea corupției și eradicarea abuzurilor pentru a restaura încrederea cetățenilor în stat, cu o preocupare constantă pentru binele comun.

2 | Renaşterea Economică

Volt România promovează o economie deschisă și dinamică ca motor al progresului și prosperității. Susținem o economie de piață liberă, cu șanse egale pentru toți în cadrul unui sistem legal funcțional. Ne preocupă dezechilibrele sistemice și ne angajăm să aplicăm politici publice echitabile și redistributive pentru a asigura prosperitatea tuturor cetățenilor. Luptăm împotriva evaziunii fiscale și promovăm o dezvoltare economică onestă prin investiții private, inovare și colaborare între toți actorii economici. Totodată, ne îndreptăm atenția spre o economie circulară și sustenabilă, în care investițiile susțin dezvoltarea durabilă și producția ecologică. Această abordare reflectă direcția noastră către un viitor mai bun pentru toți, în armonie cu mediul și în beneficiul comunității.

3 | Echitatea Socială

În Volt România, ne propunem să construim o societate în care toți cetățenii să aibă dreptul de a-și trăi viața așa cum doresc, într-un mediu liber și respectuos față de diversitatea umană. Drepturile omului, indiferent de religie, gen, orientare sexuală, educație sau profesie, sunt în centrul viziunii noastre. Dorim să promovăm o societate în care fiecare cetățean are atât dreptul, cât și responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea comunității, creând astfel o societate mai eficientă și mai incluzivă.

Pentru noi, echitatea socială înseamnă asigurarea unui acces liber și nediscriminatoriu la servicii publice esențiale, precum educația, sănătatea și sistemul de pensii. Ne angajăm să ne asigurăm că fiecare cetățean are șanse egale pe parcursul întregii vieți. Credem că educația este cheia dezvoltării unei societăți moderne și democratice, și susținem accesul universal la educație de calitate, cu profesori bine pregătiți și condiții adecvate.

4 | Echilibrul Global

Promovăm o Uniune Europeană puternică și o ordine internațională echitabilă. Susținem politici bazate pe valorile fundamentale ale demnității umane, libertății, responsabilității, democrației și drepturilor omului. Avem încredere într-o globalizare reglementată, cu comerț liber și protecție a mediului, asigurând avantaje pentru toți cetățenii. De asemenea, ne concentrăm pe lupta împotriva schimbărilor climatice, promovând tranziția către resurse regenerabile și protejarea mediului înconjurător. Prin cooperare și pace, ne propunem să contribuim la bunăstarea cetățenilor și securitatea națională.

5 | Cetăţeni Puternici

Ne angajăm să promovăm un spațiu democratic robust în care fiecare cetățean are dreptul de a se implica activ în procesul politic. Prin transparență guvernamentală și mecanisme participative, dorim să amplificăm influența oamenilor de rând asupra politicii. Susținem reforma electorală pentru a permite participarea tuturor, indiferent de caracteristicile personale. Promovăm guvernanța deschisă și consultarea publică pentru soluționarea eficientă a problemelor comunităților. De asemenea, sprijinim presa independentă ca factor cheie în informarea corectă și combaterea dezinformării prin politici de protecție.

+1 | Reforma UE

Uniunea Europeană este proiectul nostru comun, un succes istoric fără precedent care a adus pacea și prosperitatea timp de decenii, în Vest și în Est.

Aspirăm la o Uniune Europeană mai democratică și unită, într-o structură federală bazată pe principiul de subsidiaritate și echilibru al puterilor. Ne propunem eliminarea decalajelor socio-economice între comunități și țări membre, și uniformizarea proceselor democratice pentru o societate europeană comună. În acest sens, reforma instituțiilor europene și integrarea legislațiilor statale reprezintă pași esențiali.