Program Electoral 2020

Program Electoral 2020

1 dec. 2020, 09:25:44 UTC
Schița programului electoral din 2020: viziune și primii pași.
casa poporului

În timpul verii anului 2020 am început să elaborăm o primă schiță de program electoral al Volt România. Neștiind când se va finaliza procesul de înregistrare întârziat de sistemul judiciar, l-am elaborat pentru (a) a fi pregătiți dacă că vom putea propune candidați și (b) a avea un punct de reper la care să raportăm candidații și partidele cele mai apropiate, dacă nu.

Îl publicăm astăzi pentru a descrie mai bine ce credem că poate face concret o majoritate parlamentară sau un guvern și pentru a răspunde celor care vor să știe propunerile inițiale de politici în care s-ar traduce principiile Volt. Cum spuneam, documentul este o schiță - niciodată finalizat sau publicat, dar relevant intern pentru noi în acel moment. A fost editat pentru claritate și concizie. Propunerile redate cu caractere italice erau la acea dată încă în curs de elaborare și discuție internă.

Platforma propusă de comunitatea Volt România 
la alegerile legislative din 06.12.2020 
Versiunea 1.6 / 03 octombrie 2020

Platforma noastră pentru aceste alegeri s-a născut din identitatea, valorile și viziunea mișcării Volt Europa

Identitate: Volt România este o comunitate progresistă, parte activă a unei mișcări paneuropene care propune o nouă viziune și un nou mod de a face politică, bazat pe soluții adaptate inovativ idealurilor comune europene.

Valorile sale fundamentale sunt libertatea, egalitatea de drepturi și oportunități, demnitatea, statul de drept, transparența, incluziunea și sustenabilitatea. Practica sa politică este structurată de principiile democrației participative, implementată printr-o structură minimal-ierarhică și facilitată de platforme de comunicare și colaborare pan-europene. Tuturor membrilor li se garantează posibilitatea de a contribui semnificativ la luarea deciziilor indiferent de statut sau identitate. 

Viziunea noastră este reflectată de cei șase piloni ai programului politic:  Statul inteligent, Renașterea economică, Echitatea socială, Echilibrul global, Cetățenia activă, Reforma UE

1. Statul Inteligent

Viziunea

Credem că statul poate și trebuie să îmbunătățească și să eficientizeze permanent serviciile publice folosind cele mai avansate și testate bune practici și tehnologii disponibile. Aceleași mijloace pot și trebuie să țintească transparența radicală a actului de guvernare, eliminarea corupției și menținerea încrederii cetățenilor în stat, comunitate și semeni. 


Primii pași

 1. “Digitalizarea tuturor serviciilor publice”
  Asumarea ca țintă a digitalizării tuturor serviciilor publice în afara eliberării primului act de identitate, soluție vizibilă pentru multiple probleme (transparență, scăderea fricțiunii administrative și a costurilor asociate, scăderea corupției).  [replicarea modelului e-Estonia]
 1. “Toate bugetele în format prelucrabile electronic˜
  Publicarea obligatorie a tuturor bugetelor locale și naționale în format prelucrabil electronic. (¨machine readable¨)
 1. “Internetul ca drept uman fundamental” -
  Accesul la internet ca drept fundamental și/sau wi-fi accesibil în toate spațiile publice, pornind de la modele replicabile din Estonia și Munchen)

 2. “Recensământ legislativ complet”
  Recensământ legislativ complet pentru simplificare & eliminarea actelor expirate sau contradictorii (avem peste 10.000 de legi in vigoare + ~50k de acte legislative secundare (~30k HG-uri si ~20k de Ordine de ministru).

 3. “Bugetare publică în bază zero”
  Exercițiu anual de bugetare în bază zero (˜zero-based budgeting˜) pentru orice buget non-multianual, care să înlocuiască actuala bugetare inerțială.
 1. “Management privat profesionist pentru companii publice ca practică standard”
  (Re)adoptarea
  ca standard de bună practică a managementului privat profesionist extern pentru companiile publice, management centrat pe indicatori de performanță limpezi și publici.

 2. “E-Rezidență”
  Un sistem de e-rezidență similar celui estonian, ce ar face mai mult pentru menținerea diasporei în contact cu țara (și pentru atragerea de investiții) decât orice schemă de repatriere investițională.

 3. “Facilitarea contribuțiilor sociale pentru diaspora”
  Un mecanism de
  facilitare a contribuțiilor sociale pentru cei ce lucrează în afara României.

 4. “Rotație, formare permanentă și indicatori de performanță limpezi pentru administrația publică”
  În administrația publică, funcționarii pot fi un rezervor semnificativ de inițiative și experiențe dacă modelul de carieră pune accentul mai mult pe rotație și formare continuă (similar celui din unele firme de consultanță sau corpuri diplomatice) și dacă se generalizează folosirea indicatorilor de performanță dependenți de obiective concrete
 1. “Obligațiuni cu impact social”
  Promovarea finanțării centrate pe rezultate concrete a proiectelor publice, mai ales în sănătate și educație, prin
  obligațiuni cu impact social (¨social impact bonds¨).

 2. Servicii publice tarifate dinamic, personalizate și modelate predictiv˜
  Promovarea serviciilor publice personalizate și tarifate dinamic, în paralel cu utilizarea de
  modele predictive bazate pe AI și baze de date extinse pentru servicii și politici publice cât mai granulare.

2. Renașterea Economică

Viziunea

Susținem o economie dinamică, motor al progresului și prosperității pentru toți, în același timp generatoare globală de inovație dar și de oportunități de dezvoltare acolo unde sunt cel mai necesare. Politicile care o pot face realitate includ debirocratizarea, investiția în cercetare, implementarea reală a pieței unice europene și promovarea sustenabilității.

Primii Pași

Mediul de afaceri

 1. “Climat favorabil de afaceri prin transparentizare radicală, simplificare și eliminarea asimetriilor de informații și acces pe piață”
  Simplificare administrativă radicală folosind bunele practici
  din Danemarca (singurul stat UE in top  10 ˜Ease of Doing Business˜ al Băncii Mondiale) și Georgia (autoarea celui mai mare salt în aceeași ierarhie). Mai importante decât nivelul impozitelor sunt numărul lor (cât mai mic), ușurința conformității cu  reglementările (˜ease of regulatory compliance˜) și a interacțiunii cu administrația (digitalizată, complet fluentă în engleză).

 2. Condiții globale pentru start-up-uri prin mecanisme de compensare prin capitaluri proprii (“equity compensation”) și înregistrare multi-jurisdicțională.
  Aducerea la zi la mecanismelor de
  compensare prin capital pentru startup-uri (“equity compensation”) și facilitarea înregistrării multi-jurisdicționale a companiilor românești pentru a le facilita creșterea și succesul global în timp ce rămân în România.

Mediu

 1. “Asumarea ca țintă națională a neutralității, și apoi eliminării, emisiilor de dioxid de carbon”
  Asumarea neutralității, și apoi eliminării, emisiilor de dioxid de carbon ca țintă națională în paralel cu creșterea atragerii de fonduri UE din Pactul Verde.

 2. “Inspectorul Pădurii” permanentizat și moratoriu pe defrișări private.
  Repornirea aplicației Inspectorul Padurii și,
  oriunde este fezabil, moratoriu pe defrișări private timp de 25 de ani. 

Energie ieftină și sigură 

 1. Finalizarea pieței regionale de energie funcționale
  Finalizarea interconectorilor bidirecționali
  de gaz și electricitate cu toate țările vecine și ducerea la capăt a măcar unui proiect major de infrastructură de import de gaz natural (azi, BRUA). Punerea pe agenda europeană a re-interpretării Convenției de la Montreux pentru a permite accesul complet al pieței globale de LNG (gaz natural lichefiat) la statele riverane Mării Negre.

 2. Energia nucleară ca sursă sigură și ieftină pentru 100% din necesar.
  Re-evaluarea
  potențialului energiei nucleare de a acoperi întreg consumul de energie prin mijloace non-poluante prin prisma experienței franceze.

3. Echitatea Socială

Viziunea

Considerăm esențial unei democrații dreptul fiecăruia de a avea acces la aceleași oportunități ca ceilalți cetățeni și de a fi tratat la fel de demn - indiferent de statutul economic, social, profesional etc. sau identitate etnică, sexuală, religioasă sau de orice alt fel. Volt susține politici proactive pro-incluziune și anti-discriminare pentru ca drepturile omului să devină realitate.

Primii Pași

Protecție socială

 1. Eradicarea imediată a sărăciei extreme 
  Eradicarea sărăciei extreme printr-un mix de politici deja dovedite viabile: impozit negativ pe venit (˜negative income tax˜), venit de bază universal (˜universal basic income˜) și, dacă/unde se va impune, garantarea accesului la locuri de muncă (mai ales a primului loc pentru tineri, inspirată din Garanția Europeană pentru Tineret și ˜federal job guarantee˜ din SUA).

Educație

 1. Finanțarea peste media UE a educației timp de minim 12 ani ca prioritate națională 
  Finanțarea educației timp de 12 ani  cu un procent din PIB (acum 3.7% in RO) peste media UE  (4.7%).  România este printre ultimele state membre UE dpdv al indicatorilor-cheie și orice alt pachet de reforme, toate absolut necesare, depind complet de această condiție inițială.
 1. Bacalaureat internațional pentru fiecare elev 
  Opțiunea accesului subvenționat la Bacalaureatul Internațional alături de sau în locul celui național, util pentru mobilitatea academică timpurie dar și un bun punct de reper pentru reformarea celui național.
 1. Carieră didactică la fel de atractivă ca cea medicală
  Redefinirea traseului profesoral pentru a fi la fel de atractiv și riguros ca cel medical, atât salarial cât și al pregătirii formale și autonomiei de predare. Modelul finlandez rămâne un bun punct de reper. 
 1. Finanțare a școlilor centrată pe nevoile elevului, nu ale școlii
  Politicile și bugetele educaționale trebuie corelate cu performanța în a răspunde nevoilor elevului (nu ale școlii) și cu asigurarea oportunităților egale indiferent de abilități, regiune și mediu economic/social. Vrem să investigăm fezabilitatea pentru clasele 1-12 a unei burse educaționale universale lunare echivalentă unui salariu minim și/sau adaptarea modelul danez al grantului lunar educațional de stat.
 1. Echivalarea automată a diplomelor străine
  Echivalarea automată a diplomelor străine
  din UE, SUA, Canada și alte țări OCDE. Situația actuală îngreunează nejustificat mobilitatea academică și sincronizarea pieței educaționale, de cercetare și dezvoltare.

 2. 3-5 campusuri globale în România pentru accelerarea sincronizării educației superioare
  Sincronizarea educației superioare cu costuri minime prin simpla stimulare (fiscală, legală) a deschiderii de campusuri secundare ale 3-5 universități aflate în top 100 Times Higher University rankings
 1. Reforma școlilor vocaționale (co)sponsorizată de capital privat. 
  Viitorii angajatori pot sponsoriza școala profesională și contribui la o curriculă mixtă (teoretică și practică), iar elevii au acces la absolvire la un loc de muncă asigurat de sponsor. Modelul, adaptat din experiențe germane similare, funcționează deja în școli precum  Școala Profesională Kronstadt din Brașov. 

Drepturi civile

 1. Egalitatea dreptului la căsătorie 
  Susținem drepturile LGBTIQ+ ca și drepturi fundamentale. Credem că parteneriatul civil trebuie și poate fi adoptat imediat; căsătoriile LGBTIQ+ pot și trebuie să devină realitate cât mai curând și ne opunem utilizării acestora ca mijloc de alimentare a unui conflict cultural inexistent, precum în 2018.

4. Echilibrul Global

Viziunea

Considerăm UE cel mai ambițios proiect de dezvoltarea umană din istorie și milităm pentru o Uniune care promovează în vecinătatea imediată și în restul lumii politici în acord cu valorile proprii: societăți deschise, securitate, dezvoltare economică, cooperare în rezolvarea provocărilor globale. Vrem să realizăm potențialul real al României de a contribui la această agendă. 


Primii Pași

 1. O politică națională de afaceri europene care să reflecte prioritățile țării și regiunii noastre. 
  Translatarea priorităților enunțate în acest document în politica de afaceri europene a României, la pachet cu o susținere necondiționată a parcursului european al Moldovei și întregii vecinătăți estice și din Balcanii de Vest.
 1. Continuarea lobby-ului pentru alinierea regimului de vize pentru România la cel aplicat majorității statelor UE de către SUA, Canada și alte state.
 1. Legislație Magnitsky națională și europeană pentru a descuraja corupția sistemică și abuzurile împotriva drepturilor omului
  Adoptarea unor ˜legi Magnitsky˜ la nivel național și UE pentru sancționarea cei vinovați de abuzuri împotriva drepturilor omului și corupție sistemică, precum și monitorizarea implementării acestora.

5. Cetățenia Activă

Viziunea

în democrații puternice, participative și deliberative cetățenii se pot implica zilnic și pot influența direct și frecvent orice aspect al politicii, nu doar cu ocazia alegerilor. Drumul către acest deziderat începe cu transparența actului de guvernare, eliminarea barierelor birocratice, crearea de mecanisme participative precum adunările cetățenești și multe altele. 


Primii Pași

 1. Adunări cetățenești cu drept de inițiativă legislativă
  Mecanismele de guvernare participativă sunt esențiale pentru implicare cetățenească în afara ciclului electoral. Inițiativa cetățenească (atât cea națională cât și cea europeană) pot fi catalizate prin recunoașterea adunărilor cetățenești cu drept de inițiativă legislativă, extrapolând modelul irlandez.
 2. Adoptarea unui sistem de vot preferențial cu liste deschise
  Procesul democratic e important și între partide și în interiorul lor. Vrem ca cetățenii să poată (a) ierarhiza candidații și/sau partidele în ordinea preferințelor și (b) alege candidatul favorit dintr-o listă de partid. 

Controlul instituțiilor de forță, limpezirea relației cu trecutul și a relației crimă/corupție 

 1. Servicii de informații civile sub control democratic
  Realizarea tranziției, asumată după 2004, a serviciilor de informații de la structuri militare la structuri civile conform normei europene, sub control civil real (parlamentar și CSAT) și cu o activitate reflectată în rapoarte anuale publice. 
 1. Deconspirarea completă a fostei poliții politice și anihilarea capitalului său social toxic
  Cadrul legal curent s-a dovedit repetat inadecvat în anihilarea rețelei de șantaj reciproc și complicități la crimă a fostei Securități. Printre multe altele, crimele împotriva umanității din 1945-1991 rămân nepedepsite (ex.
  cazul Ursu), unele în ciuda unor decizii CEDO (ex. Mineriada), iar încrederea în procesul democratic continuă să fie viciată (ex. cazul Petrov). După 30 de ani, soluțiile acceptabile trebuie să includă   (a) refacerea componenței și legislației CNSAS (b) deconspirarea întregii componențe a DSS (c) publicarea tuturor arhivelor DSS și (d) mutarea completă a procesului de deconspirare și lustrație în Justiție.

6. (5+1) Reforma UE 

Viziunea

Uniunea Europeană este proiectul nostru comun, un succes istoric fără precedent care a adus pacea și prosperitatea timp de decenii, în Vest și  în Est. Pentru viitor vrem o Uniune și mai democratică, unită, și puternică, o Uniune federalizată, cu o conducere aleasă direct sau de către Parlament, cu instituții împuternicite să armonizeze și integreze legislațiile naționale și să facă realitate aspirațiile noastre comune. (Programul complet de reformă a UE, împărtășit de toate capitolele naționale și la care a contribuit și Volt România, este disponibil pe www.volteuropa.org


Primii Pași

 1. Drept de inițiativă legislativă Parlamentului European.
 2. Alegerea Președintelui Comisiei de către Parlamentul European.
 3. Alegerea directă de către cetățeni a Președintelui Consiliului