Poziția Volt despre Taxonomia Verde a Uniunii Europene

Poziția Volt despre Taxonomia Verde a Uniunii Europene

6 feb. 2022, 14:23:15 UTC
Criza climatică și responsabilitatea europeană
energy3-2

Criza climatică și responsabilitatea europeană

Conform celor mai multe proiecții, încălzirea globală cauzată de activitățile umane va duce ecosistemele de care depind societățile noastre în pragul colapsului. Astfel, suntem în criză. Fiind unul dintre cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră, una dintre economiile lider, ca centru al științei și inovației, UE are responsabilitatea globală de a acționa. Atingerea unei decarbonizări rapide nu este doar o necesitate pentru a evita cele mai grave consecințe ale schimbărilor climatice provocate de om în Europa. Este, de asemenea, un imperativ moral, deoarece schimbările climatice, la scară globală, îi vor afecta cel mai puternic pe cei care au cele mai reduse resurse pentru a se pregăti. În ciuda deceniilor de inacțiune politică și de nehotărâre cu privire la schimbările climatice, credem că UE are resursele economice, politice și tehnologice pentru a desfășura o campanie ambițioasă către decarbonizare cu succes.

Necesitatea unei taxonomii

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este cel mai important pas către atenuarea semnificativă a crizei climatice. Eforturile corespunzătoare trebuie susținute de investiții substanțiale și coordonate în tehnologii care sunt esențiale pentru decarbonizare. Prin urmare, normele la nivelul UE care reglementează astfel de investiții sunt esențiale și, ca atare, susținem ideea unei taxonomii care să clasifice investițiile în ceea ce privește utilitatea lor în reducerea amprentei de carbon a UE.

Investițiile în energia nucleară sunt necesare pentru decarbonizare

Considerăm că, pe bună dreptate, investițiile în energia nucleară ar trebui să facă parte dintr-o astfel de taxonomie de decarbonizare. Nu numai că energia nucleară este în prezent o sursă esențială de energie cu emisii scăzute de carbon din mixul energetic european. Mai important, rapoartele IPCC demonstrează că majoritatea căilor compatibile cu obiectivul de a limita încălzirea globală la 1,5°C se bazează pe energia nucleară. Prin urmare, considerăm că energia nucleară va fi necesară în Europa în drumul nostru către decarbonizare. În consecință, energia nucleară va rămâne în mod necesar o parte esențială a mixului energetic european în deceniile viitoare. Odată ce am acceptat energia nucleară ca parte a viitorului nostru mix energetic european, devine o necesitate să facilităm investițiile în infrastructura energetică nucleară din motive de eficiență, siguranță și inovare.

Defecte conceptuale ale taxonomiei verzi, așa cum sunt propuse de comisia UE

Deși credem că o taxonomie de decarbonizare care să ghideze investițiile către atenuarea crizei climatice este obligatorie, considerăm că includerea gazelor și a energiei nucleare în „Taxonomia verde”, așa cum a fost elaborată de Comisia UE, nu este adecvată scopului. În loc să se concentreze asupra a ceea ce este esențial pentru decarbonizarea europeană, aceasta conduce la o definiție incoerentă din punct de vedere conceptual a „activităților durabile”, după care ar fi incluse investițiile atât în ​​energia nucleară, cât și în gazele fosili. În plus, există numeroase inconsecvențe tehnice introduse de includere, așa cum demonstrează Platforma UE pentru finanțare durabilă în raportul lor publicat pe 24 ianuarie.

În timp ce recunoaștem că gazul poate fi necesar în anumite țări europene pe drumul lor către decarbonizare ca sursă de energie tranzitorie, credem că includerea în taxonomie deschide o ușă politică pentru a menține infrastructura de gaze intensiv producătoare de carbon mai mult decât este necesar. Mai mult, suntem fundamental în dezacord cu numirea ca „activități durabile” a investițiilor în gaze și, prin urmare, considerăm că taxonomia nu contribuie la o înțelegere clară a ceea ce este necesar pentru a evita dezastrul care ne așteaptă, dacă nu trecem rapid la zero emisii nete.

În schimb, considerăm că investițiile în cercetarea energiei nucleare se califică pe deplin pentru a fi „activități durabile” și „verzi”, deoarece contribuie la combaterea efectelor negative ale nevoii de a se baza pe energia nucleară pentru decarbonizare. Cu toate acestea, recunoaștem că este foarte controversat în Europa să numim investițiile în energia nucleară „activități durabile” fără diferențiere. Etichetând energia nucleară în acest fel, Taxonomia Verde îndreaptă discuția în mod inutil către semnificația nomenclaturilor încărcate ideologic. În schimb, ar trebui să discutăm despre ce avem nevoie pentru a decarboniza suficient de repede. Astfel, includerea energiei nucleare în Taxonomia Verde nu servește obiectivului de a uni europenii în spatele unei politici ambițioase de atenuare a crizei climatice. Acesta din urmă este cu adevărat important: atenuarea crizei climatice este un efort colectiv care necesită un sprijin larg al societății. Comunicarea transparentă și ușor de înțeles este esențială pentru obținerea sprijinului public pentru politicile de atenuare a crizelor climatice, care adesea va fi dureroasă pentru mulți cetățeni. Pentru mulți europeni, acceptarea energiei nucleare ca parte a viitorului mix energetic european este o măsură dureroasă; ceva ce am învățat și din discuțiile cu cetățenii europeni pe rețelele sociale și pe platformele noastre interne din ultimele săptămâni. UE le datorează cetățenilor săi claritate și transparență argumentativă - includerea gazelor și a energiei nucleare în Taxonomia Verde nu dă rezultate în acest sens.

Concluzie

Prin urmare, considerăm că este corect să votăm împotriva includerii energiei nucleare și a gazelor în Taxonomia Verde, așa cum este propusă de Comisia UE. Acest lucru vine fără nicio poziție împotriva energiei nucleare. Dimpotrivă, investițiile în energia nucleară ar trebui susținute. Pur și simplu nu ar trebui făcută în acest fel.

În acest sens, introducerea unei etichete separate pentru energia nucleară este soluția potrivită. Această etichetă suplimentară ar fi rezervată tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon, care sunt necesare pentru decarbonizare, fără a cere ca acestea să îndeplinească toate criteriile de „activități durabile”, și anume „criteriul de a nu produce daune semnificative”, și astfel pot fi considerate drept „portocalii”. Acest lucru ar oferi spațiul necesar pentru investiții în energia nucleară în numele decarbonizării mixului energetic european. Credem că categoria „portocaliu” ar trebui să înceteze să mai existe în 2045 în favoarea opțiunilor pe deplin durabile. Cu toate acestea, credem că energia nucleară are potențialul de a deveni o sursă de energie pe deplin durabilă prin cercetare și inovare. Dorim să ne asigurăm, în special, că eforturile de cercetare corespunzătoare sunt bine finanțate, de asemenea, ținând cont de responsabilitatea globală a UE de a contribui la o decarbonizare sigură și eficientă la nivel mondial, unde, conform celor mai multe previziuni, energia nucleară va juca un rol central.